Hey Diwana Song Lyrics - Zoom

Hey diwana (4times) Hey diwana (4times) Start aytu love life-u Propose gipose maadbidoda (2times) Tago kaige red rode-na Hey diwana hey diwana Touch maadu lips-anna Hey diwana Hey bisi bisi yeruthide Kasi bisiyaaguthide Kaada henchinanthe Nan kenne tumba kempaagide Kiss-u gissu kotbidoma Hey diwana (4times) Hey diwana (4times) Start aytu love life-u Propose gipose maadbidoda (2times) Hey diwana (4times) Hey diwana (4times) Kodu preethi ummana Marriage gerage aagbidana (2times) Family pic-u tegsona Hey diwana hey diwana Makkalu school-ge sersona Hey diwana Hey sarasava aadona Jagavanu suttona Bhagyavatharragi eradu kanasu Kandu osi annavru thara aagbidona Hey diwana (4times) Hey diwana (4times) Start aytu love life-u Propose gipose maadbidoda (2times)