Shy Song Lyrics - Yaar Jigree Kasooti Degree

Shy Song Lyrics from Yaar Jigree Kasooti Degree (Punjabi) (2018) Shy Song Lyrics sung by Harinder Samra.This song is composed by : Dreamboy with lyrics penned by Harinder Samra. Yaar Jigree Kasooti Degree (Punjabi) (2018) album stars Sukhdeep Sapra, Anmol, Jasmin Bajwa and the songs were released in 2018.

jaaatti thodi shy sohneeeyaaa tu naaa kaaareeein reeeply sohneeeyaaa meeethon muh utteee keeeh naaa howeee gaaal dil vich aaaaayi sohneeeyaaa

deee deee ik chaaanceee veee aaajaaa kaaariyeee romaaanceee veee

chhaaad chaaandigaaarh nu aaajaaa chaaaliyeee fraaanceee veee veee tu naaazraaan milaaaundaaa naaai roz kaaardi try sohneeeyaaa

jaaatti thodi shy sohneeeyaaa tu naaa kaaareeein reeeply sohneeeyaaa meeethon muh utteee keeeh naaa howeee gaaal dil vich aaaaayi sohneeeyaaa

raaahaaan zulfaaan saaawaaardi keee tu hojeee impreeess veee meeeraaa saaaraaa heee gleeeaaan ton hojeee streeess veee

haaaeee jeeehdi v tu kaaaheeengaaa ohi paaaaa lungi dreeess veee weeeeekeeend pick kaaarli noteee kaaar aaadreeess veee

teeereee utton di lutaaa dungi saaaaari weeeeek di kaaamaaai sohneeeyaaa meeethon muh utteee keeeh naaa howeee gaaal dil vich aaaaayi sohneeeyaaa

jaaatti thodi shy sohneeeyaaa tu naaa kaaareeein reeeply sohneeeyaaa meeethon muh utteee keeeh naaa howeee gaaal dil vich aaaaayi sohneeeyaaa

veee tu aaadhaaab subhaaa daaa sundaaa naaa gaaal koi meeeri paaareeeshaaani daaa kaaaddaaa naaa haaall koi

yaaaaaraaan nu chhaaad kaaatt meeereee naaal paaal koi fullaaan jeeehi raaakaaaaan sikh saaahmbneee daaa waaall koi

teeenu kinaaa chaaahundi maaai bhaaaru raaabb v gaaawaaahi sohneeeyaaa meeethon muh utteee keeeh naaa howeee gaaal dil vich aaaaayi sohneeeyaaa

jaaatti thodi shy sohneeeyaaa tu naaa kaaareeein reeeply sohneeeyaaa meeethon muh utteee keeeh naaa howeee gaaal dil vich aaaaayi sohneeeyaaa