Tinga Tinga Song Lyrics - Theeran Adhigaaram Ondru

Kanak Kanak Kangna Janak Janak Sajna Tinga Tinga Tinga Tingana Tinga Tinga Tinga Tingana Matak Matak Mallna Satak Satak Samna Tinga Tinga Tinga Tingana Tinga Tinga Tinga Tingana

Kanu Kanu Kamanu Thu Raji There Rangume Tham Karu Thamanu Thu Leja There Sangume Kanu Kanu Kamanu Thu Raji There Rangume Man Mera Than Mera Dhan Thera Hai

Lingana Lingutav Lingana Lungutav Lingana Lingutav Lingana Lingutav

Kanak Kanak Kangna Janak Janak Sajna Tinga Tinga Tinga Tingana Tinga Tinga Tinga Tingana

Rangde Rang Pavali Sayoo Sayoo Sayoo Sayoo Chungli Aaha Ha Sayoo Sayoo Sayoo Sayoo

Agar Magaru Nakaru Pikar Tikar Bikaru Thu Jithar Jithar Shehad Jamar Udhar Udhar Thu Yadhanu Pathanu Itharu Pitharu Akar Mehathu Thu Agar Magaru Machnu Machlu Sukru Mekaththu O…Mera Anguna Thoole Me Jooluna O…Mera Anguna Jhoole Me Jooluna Holi Kelna Janak Janak Aa

Kanak Kanak Kangna Janak Janak Sajna Tinga Tinga Tinga Tingana Tinga Tinga Tinga Tingana Matak Matak Mallna Satak Satak Samna Tinga Tinga Tinga Tingana Tinga Tinga Tinga Tingana

Kanu Kanu Kamanu Thu Raji There Rangume Tham Karu Thamanu Thu Leja There Sangume Kanu Kanu Kamanu Thu Raji There Rangume Man Mera Than Mera Dhan Thera Hai