Vetri Kondadum Song Lyrics - Super Police

Thari Ra Ra Tha Ra Ri Ra Ra Ra

Vetri Theydum Rathiri Vekam Thirum Rathiri Micham Vendam Pokiri Nitham Tham Ne Unnul Veru Ena Navo Ennai Neeyum Thinavo Ellai Meerum Bothai Eh Nitham Venumae….

Pagalae Po.. Eravae Vaa… Rathiri Raja Vava Valkai Ne Valalam Va Vallam Vava Sei Da Maja..(2 times) Ohh..

Then Thindridum Paravai Ne Ennai Thara Va Raja Aasai Thindru Va La Lam Elamai Enbam Raja..(2 times)

Then Thindridum Paravai Ne Ennai Thara Va Raja Aasai Thindru Va La Lam Elamai Enbam Raja..(2 times)

Onrukul Ondriki Mai Odu Mai Serava Ah…. Athu Pola Bothai Than Enakula Ne Ertra Va Ah…. Jodi Yai Seralam Sorgam Uruvakalam

Valkai Ne Valalam Va Vallam Vava Sei Da Maja..(2 times)