O Baba Kiss Me Song Lyrics - S. P. Parasuram

Muddivvacchu Muttinchacchu Naalo Chicchu Raajeyyocchu Kavvinchocchu Kaateyyocchu Idi Edo Aakalee Padadaamaa Engilee Edameedaa Jaabilee Kasi Katte Kougilee

O Baba Kiss Me O Baabu Gicchu Me Gicchu Me Baba Kiss Me O Baabu Touch Me

Mudirindaa Aakalee Padadaamaa Engilee Paravaalee Raatiree Paruvaalaa Vistaree O Baby Toch Me Ollantaa Kolimee Baba Kiss Me O Babu Toch Mee

Kikkirisee Undile Chakkadanamlonaa Akkarato Undile Aadatam Shaanaa Tokkisalo Paddadee Oogisalaa Praayam Akkasunaa Unnadee Rakkasulaa Andam Mattulalo Maayalu Ettualalo Loyalu Nijaanikenta Haayo

O Baba Kiss Me O Babu Gicchu Me Gicchu Me Baba Kiss Me O Babu Touch Me

Iddarikee Raanidee Niddarane Reyee Haddulane Daatendule Hattukune Haayee Janmatahaa Unnadee Kannulalo Kaamam Manmadhaho Annadee Vennelalo Homam Aaganidee Arakalu Tellaranivee Masakalu Prayaasa Enta Haayo

O Baby Touch Me Ollantaa Kolimee Babaa Kiss Me O Baabu Touch Me Muddivvacchu Muttinchacchu Kavvinchocchu Kaateyyocchu Mudirindaa Aakalee Padadaamaa Engilee Paravaalee Raatiree Paruvaalaa Vistaree O Baba Kiss Me O Baabu Gicchu Me Gicchu Me Baba Kiss Me O Baabu Touch Me O Baby Touch Me Ollantaa Kolimee Kiss Me Bebee Tacchu Mee Ollantaa Kolimee Kiss Me Touch Me Kiss Me Touch Me Kiss Me Touch Me Kiss Me Touch Me