Sahasra Sheersha Song Lyrics - Pandurangadu 2008

Lyrics of 'Sahasra Sheersha ' song from the telugu movie 'Pandurangadu 2008', the lyrics are written by sri vedavyas, in the voice of singer shankar mahadevan, Produced by k.krishna mohan rao

Sahasra seersha rakshitham Sahasra seersha vilashitham Sahasra harsha raajitham Sahasra paada poojitham Sahasra vinathi baashitham Sahasra varna samshitham Sahasra roopa deepikam Sahasra naama haravikam samastha sadgunommakam samastha vishwa shanmukam samastha deva bahujam samastha shat phalangutham samastha shekthi manditham samastha baktha varnitham samastha mukthi sudihitham namami krishna daivakam||6