Nooru Janamaku Song Lyrics - Ondu Preethiya Kate

Nooru Janamaku Lyrics from Ondu Preethiya Kate (kannada) (2007) . This song is composed by ramesh rao k . Ondu Preethiya Kate (kannada) film stars narayanaswamy, shankar aryan, yagna shetty ,the songs were released in 2007.

nooru janamaku aliyadee chaye maretu nindaru mareyadee maye – (2) kaaduta neralagi jothage suliwe – (2)

aalle iruwe neen volage huduku yadaya hoodolge nooru janamaku aliyadee chaye maretu nindaru mareyadee maye

hoovasihiyagi kahiya kayagi matte chiguruwe pisilagi – (2) bhanu mulugi hagalu kanedaru maya musuki irulu kavidaru

alle nuduwe ningagi ninago niduko huduwagi nooru janamaku aliyadee chaye maretu nindaru mareyadee maye

madhura jinagi vishada haniyagi ariwe dhamaniya kempaagi – (2) dur talli bere madidaru varusha jaari yuagaga ludararu

aasi managiye naguwagi wondu preetiya kathayagi nooru janamaku aliyadee chaye maretu nindaru mareyadee maye

kaaduta neralagi jothage suliwe aalle iruwe neen volage huduku yadaya hoodolge