Mudhalvanae Ennai Song Lyrics - Mudhalvan

Mudhalvanae Ennai Lyrics: Song from Mudhalvan movie sung by s. janaki, shankar mahadevan, written by vairamuthu, produced by r. madhesh, s. shankar and song is composed by a.r.rahman.

Muthalvanae Vanae Vanae Vanae Vanae Muthalvanae Vanae Vanae Vanae Vanae Muthalvanae Vanae Vanae Vanae Vanae Muthalvanae..

Muthalvanae Ennai Kan Paaraay Munthaanai Kodiyaetra Naeramillaiyaa Oa Kaathal Panjam Vanthu Nonthaenae Mutha Nivaaranam Enakkillaiyaa Vaalin Oasai Kaetkum Thalaivaa Valaiyaloasai Kaetkavillaiyaa Muthalvaa.. Muthalvaa..

Muthalvanae Vanae Vanae Vanae Vanae Muthalvaa Vaa Muthalva Muthalvaa Muthalvaa

Muthalvanae Ènnai Kan Paaraay Munthaanai Kødiyaetra Naeramillaiyaa Hey.. Kaathal Panjam Vanthu.. Nønthaenae Mutha Nivaaranam.. Unakkalippøam.. Vaalin Oasai.. Theerumbøathu… Valaiyaløasai.. Kaetka Varavø.. Muthalvaa.. Muthalvaa..

Muthalvanae Vanae Vanae Vanae Vanae Muthalvanae Vanae Vanae Vanae Vanae Muthalvanae Vanae Vanae Vanae Vanae Muthalvanae..