Jung Hai Humri Aatankwad Se Song Lyrics - Hind Ka Napak Ko Jawab Msg Lion Heart 2

Na dharam se na jaat se.. Na dharam se na jaat se.. Na desh zihad se Jung hai meri aatankwad se Jung hai hamri aatankwad se Jung hai meri aatankwad se Jung hai hamari aatankwad se

Jis desh mein main rehta hoon Jis desh ka main khata hoon Mere desh ki barbadi ka soche Usse jadh se mita ta hoon Jis desh mein main rehta hoon Jis desh ka main khata hoon Mere desh ki barbadi ka soche Usse jadh se mita ta hoon Jung hai meri aatankwad se Jung hai hamari aatankwad se Jung hai meri aatankwad se Jung hai hamari aatankwad se

He parbhu bakti bakash do Shatru udha du esi shakti bakash do Tere bande ko pasbash ye dena Shatru ke mansoobe nasht hon He parbhu bakti bakash do Shatru udha du esi shakti bakash do Tere bande ko pasbash ye dena Shatru ke mansoobe nasht hon Jung hai meri aatankwad se Jung hai hamari aatankwad se Jung hai meri aatankwad se Jung hai hamari aatankwad se

Na dharam se na jaat se.. Na dharam se na jaat se.. Na desh zihad se Jung hai meri aatankwad se Jung hai hamari aatankwad se Jung hai meri aatankwad se Jung hai hamari aatankwad se…