Bayasade Bali Bande Song Lyrics - Gaali Maathu

Bayasade Bali Bande Bayakeya Siri Tande Ninna Andakke Beragade Kareyade Bali Bande Sadagara Taralende Mana Ondagi Jotheyaade

Uri Bisilu Thampaytu Ninna Naa Nodalu Mai Eko Bisi Aytu Neenu Bali Nintu Nagalu Nee Nadeva Haadiyali Kallu Mruduvayithu Mullella Hoovagi Bhumiye Swargavaythu Ninthalle Neeragi Naa Karagi Hode Kareyade Bali Bande Sadagara Taralende Mana Ondagi Jotheyaagi Bayasade Bali Bande Bayakeya Siri Tande Ninna Andakke Beragade

Sogasemba Nudigintha Sogasu Ee Roopavu Hithavemba Nudigintha Hithavu Ee Ninna Olavu Ninninda Ananda Indu Naa Kandenu Ee Ninna Snehavanu Innu Endendu Bidenu Saviyada Matinda Hosa Baalu Thande

Bayasade Bali Bande Bayakeya Siri Tande Ninna Andakke Beragade Kareyade Bali Bande Sadagara Taralende Mana Ondagi Jotheyaagi