O Sanjeya Hoove Song Lyrics - Chamak

O sanjeya hoove Beladingalaase bidu Naa hachida hanathe Nannusire aariside

Naa saakida munisu Nannanne kolluthide Naa thulida padiyu Vairudhya dikkali thirugive

Biruku birukida shilegu Poojeya bayakeyu biridide Haniyu maredaniyu Koragutha uduride

Hancheyada hane barahake Chuchida shaahiyu nammade Olava chitheya hogeyali Ghamiside ekaantha

Ee kannera hanige Nanninda beelkoduge Ee edeya bhaara Aa dukhavinnu niranthara

Naa horata theera Kannera nildaana Ee jeevana saara Usiraatave daaruna

Baraha vidhi baraha Yeru peru baredaru Tharaha tara taraha Dikkapaalu adenu

Sigade hodare neenu Kannolage neeraguve Bachitta nanna kanasige Kappu masiya baliyuve