Ganesh Aarti Song Lyrics - Bhoomi

Jai ganesh jai ganesh Jai ganesh deva Mata jaki parwati Pita mahadeva

Jai ganesh jai ganesh Jai ganesh deva Mata jaki parwati Pita mahadeva

Ek do teen chaar Ganpati ka jai jai jai kaar Ek do teen chaar Ganpati ka jai jai jai kaar

Ek dant daya want Char bhuja dhari Ek dant daya want Char bhuja dhari Mathe sindur sohai Muse ki sawari Mathe sindur sohai Muse ki sawari Pan chadhe phool chadhe Aur chadhe meva Laduan ko bhog lage Sant kare seva

Jai ganesh jai ganesh Jai ganesh deva Mata jaki parwati Pita mahadeva

Ganpati bappa moriya Mangal murty moriya

Andhan ko aankh det Kodhin ko kaya Andhan ko aankh det Kodhin ko kaya Bajhan ko purta det Nirdhan ko maya Bajhan ko purta det Nirdhan ko maya Surya shaam sharan aye Safal kije sewa Mata jaki parwati Pita mahadeva

Jai ganesh jai ganesh Jai ganesh deva Mata jaki parwati Pita mahadeva Mata jaki parwati Pita mahadeva Mata jaki parwati Pita mahadeva..

Jai ganesh jai ganesh Jai ganesh deva Mata jaki parwati Pita mahadeva

Jai ganesh jai ganesh Jai ganesh deva Mata jaki parwati Pita mahadeva Mata jaki parwati Pita mahadeva Mata jaki parwati Pita mahadeva Mata jaki parwati Pita mahadeva..