Preeti Maaruva Santeyalli Song Lyrics - Beautiful Manasugalu

Preeti Maaruva Santeyalli Bele Illada Huvvu Naanu Pada Villada Haadu Naanu

Goodalli Hego Badukidde Naanu Bayalaase Thori Nee Karede Edheyaaladalli Rangoli Barede Banna Bannada Kanasa Suride

Suli Gaali Yondu Eduraago Munna Biru Gaali Yalli Kai Bitte Nanna Bayalaaitu Nambikeya Kavalu Ilidhoitu Ee Preeti Amalu

Goodalli Hego Badukidde Naanu Bayalaase Thori Nee Karede

Churu Churaitu Nakshatra Nooru Ninthalle Ninthoitu Theru Horeyaaitu Vishavaitu Usiru

Besedantha Beralu Jothe Idda Neralu Duraagi Badukiga Irulu Mareyaaitu Mugulu Bigi Yaaitu Koralu Dooraitu Santhaiso Hegalu

Anumaana Dindha Anuraaga Konde Anugaala Ninage Novanne Tande Maathinda Odedhoitu Manase Dayamaadi Nannannu Kshamise

Besedantha Beralu Jothe Idda Neralu Duraagi Badukiga Irulu